Nya hemsidan blir lite försenad.


 

Styrelsen informerar från styrelsemöte 180210

 • Festkommitténs och styrelsens kommande medlemsaktiviteter:

 • Styrelsen meddelar festkommittén att aktivitetskalendern, skall vara distribuerat ut till medlemmarna innan påsk, d.v.s. senast 25/3.
 • Föregående möte diskuterade, att anslagstavla vid festplatsen,skulle förses med tak, men styrelsen återremitterar förslaget till festkommittén, med att skyltarna från sponsorerna måste vara av bättre kvalitet.
 • Anslagstavlan vid infarten och små tavlorna vid brevlådorna skall tvättas av.
 • Ekonomi:

 • Avdragsgill summa för föreningens lån uppgår i år till 104:40 kr per hushåll.
 • Diskussion gjordes kring förnyelsefondens användande, och det beslutades, att en arbetsgrupp skall ta fram en underhållsplan för bl.a. vägarna, skogen, dansbanan, groddammen etc. Förslag på underhållsplanen (5-10 år) skall presenteras vid nästa årsmöte, som en framställan från styrelsen.
 • Det var 23 st medlemmar som ej betalt sina avgifter vid årets slut, varpå dessa fick utskickat en påminnelseavgift.
 • Vägarna:

 • Styrelsen beslutade att samtliga vägar behöver hyvlas och justeras under våren.
 • Skogen:

 • Sponsrade fruktträd är nu planterade utmed cykelvägen.
 • Diskussion gjordes runt träden vid infarten till Storvägen och ett förslag på plantering, med tanke på sikten ut på vägen, skall tas fram
 • All trädfällning på området skall alltid gå genom styrelsen för gemensamma beslut.
 • Diskussion gjordes om, hur marken vid gamla reningsverket skall användas och skötas
 • Miljöstationerna:

 • Diskussion och våra synpunkter har gjorts och lämnats till kommunen, gällande sopbilarnas framfart vid stationerna, samt hur ofta det gör tömningar.
 • Hemsidan:

 • Nya hemsidan kommer att aktiveras i slutet av mars.
 • Ordningsreglerna kommer att läggs upp på hemsidan.
 • Övriga frågor:

 • Styrelsen beslutade att bordlägga inköpet av gällande åkgräsklippare, tills underhållsplanen är klar.
 • Styrelsen skall skicka in registrering av nya stadgar, vilket kostar 700kr.
 • Vid arbetshelghen skall ån rännas, som en aktivitet.

 

Aktivitetslistan för 2018 är klar. Se ”Aktiviteter”


 

Till deklarationen:

 Skatteavdrag för räntor i föreningen 2017 är 104,40 kr per stuga