Arbetshelg  (klicka på länk för att se dokumentet)

 

 ARBETSHELG   2. juni 2018

Till alla boende i Samfällighetsföreningen Sövde Skogsby! Som ni säkerligen redan sett i den utskickade Aktivitetsplaneringen, för 2018, och förmodligen också redan noterat i er kalender, så är det inplanerat en arbetsdag den 2/6. (Helgen efter är en reservdag) 

Vi samlas kl. 10:00, vid Festplatsen, och när vi är färdiga med de planerade arbetena så bjuder föreningen på grillad korv med sedvanliga tillbehör. 

Det är Styrelsens förhoppning att ni kommer mangrant och hjälper Föreningen att underhålla och vårda våra gemensamma egendomar. Detta är ett utmärkt tillfälle att träffa de grannar och boende som man sällan träffar. Så ta tillfället i akt att göra en liten arbetsinsats för Föreningen och lär känna nya Stugvänner. 

De som har möjlighet att ta med något verktyg, maskin, kratta mm. får väldigt gärna göra detta. Föreningen har en hel del utrustning, men blir vi många kan det behövas lite extra. 

Planerade åtgärder är så här långt: 

 • • I år är det FOKUS på att rensa upp i ån längs med vår tomtgräns S:2. Det finns mycket bråte som hindrar vattenflödet bl.a.! Här behöver vi vara många som hjälps åt!! 
 • • Tvätta våra vägskyltar, gatunamn, anslagstavlor mm. fria från Alger. 
 • • Olja in bord, bänkar, staket och dansbanan. 
 • • Tvätta Styrelsehusets fasad. 
 • • Räfsa, klippa gräs och städa upp runt festplatsen. 
 • • Städa i bodarna runt Festplatsen 
 • • Måla de byggnader som kan vara i behov av det. 
 • • Se över Spången över Klingavälsån och eventuellt även olja denna. 
 • • Övrigt som kommer in som förslag från medlemmarna efterhand. Maila gärna detta till oss i Styrelsen. Det är ju inte alla behov vi ser, men med Er hjälp så kan vi gemensamt hålla Skogsbyn i ett gott skick, för att sedan kunna njuta av den annalkande sommaren. styrelsen@sovdeskogsby.se 

Vi ser fram emot att få Välkomna er den 2/6, så väl mött! ☺ 

STYRELSEN 


 

Styrelsen informerar från styrelsemöte 180210

 • Festkommitténs och styrelsens kommande medlemsaktiviteter:

 • Styrelsen meddelar festkommittén att aktivitetskalendern, skall vara distribuerat ut till medlemmarna innan påsk, d.v.s. senast 25/3.
 • Föregående möte diskuterade, att anslagstavla vid festplatsen,skulle förses med tak, men styrelsen återremitterar förslaget till festkommittén, med att skyltarna från sponsorerna måste vara av bättre kvalitet.
 • Anslagstavlan vid infarten och små tavlorna vid brevlådorna skall tvättas av.
 • Ekonomi:

 • Avdragsgill summa för föreningens lån uppgår i år till 104:40 kr per hushåll.
 • Diskussion gjordes kring förnyelsefondens användande, och det beslutades, att en arbetsgrupp skall ta fram en underhållsplan för bl.a. vägarna, skogen, dansbanan, groddammen etc. Förslag på underhållsplanen (5-10 år) skall presenteras vid nästa årsmöte, som en framställan från styrelsen.
 • Det var 23 st medlemmar som ej betalt sina avgifter vid årets slut, varpå dessa fick utskickat en påminnelseavgift.
 • Vägarna:

 • Styrelsen beslutade att samtliga vägar behöver hyvlas och justeras under våren.
 • Skogen:

 • Sponsrade fruktträd är nu planterade utmed cykelvägen.
 • Diskussion gjordes runt träden vid infarten till Storvägen och ett förslag på plantering, med tanke på sikten ut på vägen, skall tas fram
 • All trädfällning på området skall alltid gå genom styrelsen för gemensamma beslut.
 • Diskussion gjordes om, hur marken vid gamla reningsverket skall användas och skötas
 • Miljöstationerna:

 • Diskussion och våra synpunkter har gjorts och lämnats till kommunen, gällande sopbilarnas framfart vid stationerna, samt hur ofta det gör tömningar.
 • Hemsidan:

 • Nya hemsidan kommer att aktiveras i slutet av mars.
 • Ordningsreglerna kommer att läggs upp på hemsidan.
 • Övriga frågor:

 • Styrelsen beslutade att bordlägga inköpet av gällande åkgräsklippare, tills underhållsplanen är klar.
 • Styrelsen skall skicka in registrering av nya stadgar, vilket kostar 700kr.
 • Vid arbetshelghen skall ån rännas, som en aktivitet.

 

Aktivitetslistan för 2018 är klar. Se ”Aktiviteter”


 

Till deklarationen:

 Skatteavdrag för räntor i föreningen 2017 är 104,40 kr per stuga