Till deklarationen:

 Skatteavdrag för räntor i föreningen 2017 är:

104,40 kr per stuga.

--------