Styrelsen informerar från styrelsemöte 171004

Vägarna

Stenar vid infarten till by 2 är på gång.

Grusen som Teleservice skulle bekosta har levererats.

Efter påpekande från vägansvarig, har kommunen sänkt avloppsbrunnar på området, som har grävts fram vid spolning.

Skogen

Material och tallar för plantering läggs med cykelbanan är beställt av externa entreprenörer.

Information om groddammen, måste inhämtas från tidigare styrelsemedlemmar, med bl.a. hur den skall skötas, dels med tanke på avvecklingen av gamla reningsverket.

Alla ärenden, gällande avverkning av samfällighetens skog måste gå genom styrelsen, t.ex. döda träd invid tomt, grenar in över tomt etc.

Övriga frågor

Styrelsen beslutade att tjänsten som materialförvaltare, skall bestå av en tjänst.

————————————————————————

Till info:

 Skogsansvariga ny telefon:

Martin Jonson har fått nytt telefonnummer: 076 – 8346312

Vänligen ring Martin om ni har frågor om skogen. Kom ihåg att det inte är tillåtet att på egen hand fälla träd eller skära av grenar på träd eller buskar, som står utan för egen tomt. Detta skal avtalas med den skogsansvariga på förhand.

————————————————————————-

Styrelsen informerar från styrelsemöte 170902

Festkommitténs och styrelsens kommande medlemsaktiviteter

Festkommittén presenterade sommarens aktiviteter, vilket har fungerat väl.

Vägarna

Besiktning har utförts, efter Teleservis grävning för fiber. Överenskommelse med Teleservice blev att de bekosta 17 ton grus och en saltning av samtliga vägar.

Styrelsen avropar och tar fakturan, samt skickar därefter dessa kostnader till Teleservice.

Stenar vid infarten till by 2 är på gång.

Styrelsen stämmer av med kommunen, varför soptömningen kommer 14 gånger/vecka. Denna tunga trafik sliter mycket på våra vägar.

Skogen

8 st bergstallar skall beställas och planteras längsmed cykelbanan.

Miljöstationerna

Städning av sopkärlen är påbörjad.

Styrelsehuset och festplatsen

Nya ljusslingor till festplatsen utreds.

Tomtgränserna

Ordförande har samverkat med en fastighetsägare, gällande nybyggnation på fastigheten.

Hemsidan

Texten för ”Ny inflyttade”, finns nu ett förslag till ordningsregler, dessa skall bifogas utskicket till årsmötet.

Styrelsen önskar in ”Gamla bilder” från området, som medlemmar tagit.

Övriga frågor

Styrelsen skall göra en arbetsbeskrivning för materialförvaltarens arbetsuppgifter och beslut skall tagas hur många personer som behövs till denna tjänst.

Styrelsen har godkänt, att kommunens tidigare skyddsjägare får placera ut fällor på samfällighetens mark för att fånga vildsvin.

OBS: Medlemmar som önskar skriva motion, skall göra detta i september månad, för kommande årsstämma.

—————————————————————

WIFI på Festplatsen!

Vi har nu vårt eget WIFI, som körs helt publikt och är tillgängligt för ALLA som är nere på festplatsen/boule-banan.

Nätverket heter: Skogsbyn och Lösenordet är: Skogsbyn


Aktiviteter 2017

 

Arets Aktiviteter 2017 – 2017-03-18