Styrelsen 2017-2018:

 

Ordförande                                                  Sekreterare – Vice ordförande
Niklas Krook, By 3C                                                   Mikael Lajer, By 3B
Hasselvägen 10                                                         Terminsvägen 10
360 44 Ingelstad                                                        245 64 Hjärup
076 – 763 85 76                                                          040-46 55 49
niklas@sovdeskogsby.se                                          mikael@sovdeskogsby.se

Skogsansvarig – ledamot                            Vägansvarig – kassör                              Frederik Svensson, By 6D                                        Anette Sjöstedt, By 14E                                                Fältvägen 14E                                                              Tvärvägen 6D
frederik@sovdeskogsby.se                                       anette@sovdeskogsby.se                                         073 – 049 87 71                                                            070 – 604 60 25

Medlemsansvarig – ledamot                              IT-ansvarig  – suppleant                        Ingela Elofsson, By 24D                                               Palle Gammelmark, By 26C
Lobovägen 16                                                                 Furuvägen 26C
237 34 Bjärred                                                                275 96 Sövde
046-292833                                                                    073 – 382 42 85
ingela@sovdeskogsby.se                                              palle@sovdeskogsby.se

Miljöansvarig – suppleant                                         Materialförvaltare                                         Carina Grundström, By 13D                                         Kjell Svensson, By 19E
Fältvägen 13D                                                                 Furuvägen 19E                                                           27596 Sövde                                                                    275 96 Sövde                                                               carina@sovdeskogsby.se                                              Kjell45svensson@gmail.com                                070-776 23 04                                                                 070 -354 45 33

______________________________________________________

Revisor                                                                            Revisor
Anders Larsson, By 11B                                                 Gunilla Malmgren, By 10D
Tomegatan 44B                                                               Köpenhamnsvägen 13B
273 34 Tomelilla                                                             217 43 Malmö
anders.tretom@gmail.com                                           keg.malmgren@gmail.com
073 – 301 28 22                                                              040 – 26 80 21

Revisors suppleant                                                       Revisors suppleant                                    Lennart Järnhäll, By 24E                                              Mattias Bjerkhagen, By 5B
Qvantenborgsvägen 3B                                                 Storvägen 5B
227 38 Lund                                                                     275 96 Sövde
070 – 823 56 55                                                              070 – 649 32 92                                                          lennart.jarnhall@bredband.net

Valberedning (sammankallande)                                                                                                                           Claes Silveby, By 19D                                                                                                                          Furuvägen 19D                                                                                                                                                   275 96 Sövde                                                                                                                                     claes.silveby1@gmail.com                                                                                                                                       070 – 396 46 06

Valberedning                                                                                                                                                           Tony Karlsson, By26B                                                                                                                            Sofielundsvägen 33                                                                                                                                            247 34 Södra Sandby                                                                                                    tony.maritza@hotmail.com                                                                                                                                  073 – 820 70 36

 

Festkommittén                                                                                                                                                           Peter Ljung ”Festgeneral”, By 19C samt Göran & Birgitta Nilsson, By 2B