Välkommen till Sövde skogsby

– byn för livsnjutare!

Senaste Nytt - 26 april

Via länken kan du ta del av minnesanteckningar från det senaste styrelsemötet

Styrelsen informerar från styrelsemöte 17 april

Synpunkter till styrelsen skickas till: styrelsen@sovdeskogsby.se. Alla mail tages upp på nästkommande styrelsemöte och besvaras alltid.

Här kan du läsa om kommunens pågående arbete med att minimera lukten av svavelväte från pumpstationen.

Information från Sjöbo kommun

Tag gärna del av inbjudan till och information om kommande arbete med översyn av Skogsbyns ordningsregler. Tag chansen att vara med och påverka!

Ordningsregler Sövde Skogsby

Nu är flisningen äntligen igång😃

Aktiviteter 2021

Vinnare i årets Påskorintering är:

Kristel och Ingemar 12H

Ewa 23A

Välkomna att hämta era priser på Storvägen 5 A, skicka sms eller ring innan om ni vill veta säkert att jag är hemma.

Tel. 0705-100662

🐔🐣🌳

Vi utför nu en rensning av sly i området. Tanken är att göra skogen mer trivsam att vistas i. Vid enstaka platser i skogen kommmer det att planteras nya unga plantor som ska öka den biologiska mångfalden. För att spara pengar uppmanar styrelsen våra boende att efter egen förmåga samla ihop grenar och lägga i högar på lämpliga ställen, t.ex. vid vägar, inför den kommande städdagen.

Styrelsen vill på förekommen anledning påminna om att avlägsnande av buskage eller avverkning av träd m.m. INTE är tillåtet utanför den egna fastigheten. 

Kom ihåg att betala medlemsavgiften för kommande år senast 2021-12-31

2500kr till bankgiro 5778-5875

Skriv ditt namn och vilken by du bor i.

 

WI FI

på och vid festplatsen

Namn: Skogsbyn

Lösenord: Skogsbyn

man